Емилия Крушков

Емилия Крушков е психолог, водещ на интерактивни обучения и програми за личностно развитие и промяна, основател и управител на Център за превенция на стреса “Серенити” и „Академия на успеха“. Емилия е член на Дружеството на българските психолози (BG – RP- 0906 ).

Емилия за себе си: „От 2002-ра година насам, водя обучения за възрастни, чрез интерактивни методи. Участвала съм в реализирането на програми за обучения на бизнес организации, местни власти и организации от нестопанския сектор във всички етапи на тренингите – логистиката, провеждането и оценка на ефективността. Освен това се занимавам активно в развитието на гражданското общество в България, чрез НПО сектора. Позициите, които съм заемала в трудовата си история, поставиха пред мен възможности за развитие на различни умения и най-вече възможност за тяхното приложение. Благодарение на тези възможности, се чувствам уверена да прилагам своите знания в области като: латералното мислене и насърчаване на креативността, ключови компетенции за адаптация, развитие и мотивиране на личността, справяне с неефективно поведение, мисли, чувства и навици, популяризиране на различни обучителни стилове…и много други. Практиката ме е направила прагматична и залагам на методите и техниките от типа „какво работи”, т.е. доказали своята ефективност“.