Второ обучение на служители на Затвор – Пловдив

Пловдив, 12.09.2015г.
Във връзка с реализацията на проект „Всичко е възможно” №93-00-138/12.03.2015 г., бе проведено двудневно изнесено обучение за служители на пловдивския затвор за повишаване на квалификацията на участниците за работа с представители на уязвими групи сред осъдени лица. Обучението бе изнесено в хотелска база в с. Равногор и включваше следните теми: „Разстройства поради употреба на психоактивни вещества”, „Дизайнерски дроги” и „Предотвратяване на насилие при работа с психично болни”. Новите знания бяха анализирани и обсъдени за прилагане в ежедневната работа чрез работа в малки групи с помощта на обучителите по проекта. Проведеното обучение е в пряка връзка с целите на проекта и ще допринесе за провеждането на по-успешен превъзпитателен процес с осъдени лица в пловдивския затвор и затворническите общежития в Пловдив, Кърджали и Смолян.
Проект ”Всичко е възможно” 93-00-138/12.03.2015 г.е финансиран от Норвежки финансов механизъм 2009 – 2014, http://www.eeagrants.bg/bg/2009-2014/, с програмен оператор Министерство на правосъдието, https://mjs.bg/132/
Plovdiv, 12.09.2015
A twoday training of prison staff at Plovdiv prison and its branches has been held out under Everything is possible project. The training aimed to increase the qualification level of the officers regarding their work with vulnerable groups of inmates and thus to improve correctional process.  The training took place in Ravnogor village and included three main topics – “Psychoactive substances disorders”, “Designer drugs” and Violence prevention at work with people with psychic disorders”. New knowledge and skills were analyzed and discussed in small groups led by the project trainers. The training was directly contributing to the project aims and more successful correctional process with inmates at Plovdivprison and its branches.
Everything is possible 93-00-138/12.03.2015 project is financed by Norwegian Financial Mechanism 2009 – 2014, http://www.eeagrants.bg/bg/2009-2014/, with Programme operator  – Ministry of Justice, https://mjs.bg/132/

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *