Заключителна кръгла маса за представяне на резултатите по проект ,,Менторство за самопомощ”

На 26 февруари в Дома на културата ,,Борис Христов”, гр. Пловдив, Сдружение „Обединени професионалисти за устойчиво развитие” проведе Областна кръгла маса с представители на училища и неправителствени организации за представяне на резултатите от приключващия проект „Менторство за самопомощ” 390/11.06.2015г., финансиран от Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейско икономическо пространство 2009 – 2014г. Цел на събитието бе да представи постиженията на обучените по проекта учители и възпитатели, подхода Менторство за работа с деца в риск, в училищна среда, както и възможностите на донорската програма и като място за среща на професионалисти за обмен на идеи и сформиране на нови партньорства. 
Срещата започна с кратко представяне на проекта и презентация на Програмата за подкрепа на неправителствените организации в България на Финансовия механизъм на Европейско икономическо пространство. Бяха разгледани приоритети на Програмата, условия за кандидатстване, добри практики от други реализирани проекти, като база за възможни последващи партньорства между заинтересовани страни. Събитието продължи с представяне на основните дейности и етапи на проекта, като водещия експерт – психолог, г-жа Николета Янева, отдели необходимото време да запознае присъстващите експерти и с основите на подхода Менторство и практически насоки за неговото прилагане, съобразно проблемите на учениците и училището, като цяло. На участниците бяха раздадени наръчници по Менторство, като инструмент за мултиплициране на резултатите по проекта и увеличаване на броя на педагозите, използващи иновативни подходи за работа с деца в риск. Бяха представени и снимки от изложбите от трите целеви училища, за визуализиране на ентусиазма и успехите на подкрепените деца.
След това бяха поканени присъстващите участници от учители, обучени за ментори от ОУ,,Кирил Нектариев”, ОУ „Панайот Волов”, гр. Пловдив, и ВУИ Ангел Узунов”, гр. Ракитово, да споделят своя опит от работата като ментори и да представят по един успешен случай, от краткия период, в който те подпомагат деца с проблемно поведение и/или в риск от отпадане от училище. Менторския подход в трите училища се прилага от 21 учители и възпитатели с 42 деца, пет месеца, досега, след преминато специализирано обучение от експерти на Сдружение ОПУР. Учителите-ментори от съответните училища представиха  емоционално работата си като ментори и разказаха по един случай от тяхната практика, за онагледяване на ползите от допълнителната индивидуална работа по целенасочена подкрепа към ученици в риск.
В следващия етап на срещата се проведе дискусия с останалите участници, като бяха дадени отговори от учителите – ментори и експертите на Сдружение ОПУР към присъстващите образователни експерти и педагози. Събитето приключи с индивидуални срещи за обмен на идеи и обсъждане на възможности за иницииране на партньорски проекти по различни теми на образователната интеграция.

Участници благодариха на експертите на Сдружението за поканата и възможността да се запознаят с подхода Менторство, както и с опита на своите колеги от трите училища. 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *